Sapir Kesem Leary

Born, burned and been happy since 1988

Conflict at Sea Sapir Kesem Leary2014Oil on paper

Conflict at Sea 
Sapir Kesem Leary
2014
Oil on paper

Parts of a room installation - Defining Dreams 
Sapir Kesem Leary
2014 

Morning meditation awaits
(For me to drop my phone)

Morning meditation awaits
(For me to drop my phone)

כאשר שחרור הוא ערך עליון, הכל מרגיש כמו כלא
Mixed media on canvas and paper
Sapir Kesem Leary
2014

Mixed media on canvas and cardboard
Sapir Kesem Leary
2014

Are going the right way? [or: The Way to Heaven] Sapir Kesem LearyOil on paper 2014

Are going the right way? [or: The Way to Heaven] 
Sapir Kesem Leary
Oil on paper 
2014

Misgeret - מסגרת
Made only by the sounds of my voice
Sapir K. Leary

All Kind if ThingsSapir K. LearyAcrylic, oil and collage on paper250X110cm

All Kind if Things
Sapir K. Leary
Acrylic, oil and collage on paper
250X110cm

מחויבות לרגע היא לא התנערות מהעתיד או מהעבר

המחויבות לרגע היא הטמעות ללא פשרות, היא לתת את עצמך עד הקצה ולקבל את הכל כמו ספוג. זו פעולה זה לא הירגעות. זה לא שכחה. זו פעולה חזקה של היטמעות בנקודה. במרחב. היטמעות בלי בריחה ובלי מילים או הסברים. מחויבות לרגע היא העתיד והעבר.

 

ציפיות מאנשים מובילות לאכזבות מאנשים. ציפיות מחברות מובילות לשברים בחברות. זה לא שונה במערכת היחסים של אדם עם עצמו. ציפיות מעצמי יגרמו לאכזבה מעצמי. מחויבות אל עצמי ברגע נתון לא מאפשרת ציפיות היא מאפשרת שקיעה ולמידה.

 

אין טעם להשוות ביני לבין אנשים כיוון שלעולם לא אהיה הם ולעולם לא אהיה קרובה אליהם. לעולם לא אדע איך הם פועלים מבפנים. הערכה אל אדם או אל פעולות של אדם לא מחייבות השוואה של עצמי אם האדם או אל הפעולות שלו. אם יש בי אהבה אל הפעולות של אדם אני יכולה לנסות אותן בעצמי אך לעולם הן לא יהיו אותן פעולות כיוון שאני איני אותו אדם.

 

הכל בתנועה. החלטות וכללים מפריעים לתנועה. אין חוקים ומציאת פתרונות שמה מחסומים לבעיות עתידיות. מחויבות, היטמעות ברגע מאפשרות לזרימה של תודעה, של פעולות, של שאלות, היטמעות ברגע מאפשרת היפרדות מתשובות.

 

אהבה היא דינמית וגם בה אין סיבה לאחוז.  כאשר ישנה ישנה וכאשר איננה איננה. חיפוש טוב רק אם הוא לא מתקיים או תלוי בפעולה עתידית. חיפוש של היטמעות ברגע הוא אפשרות יחידה למציאה דבר, בתנאי שאין היאחזות בדבר אשר נמצא.

 

אני מנסה לשחרר את עצמי מן המחשבות שלי, אך אין להתייחס אל השחרור כפעולה הכרחית, כאשר השחרור הוא ערך עליון הכל מרגיש כמו כלא.